Felhasználási Feltételek

Az LXO.HU Felhasználási Feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827-1-26; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett LXO.HU internetes lapon (a továbbiakban: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 

1. Általános rendelkezések

Jelen Feltételek szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, illetve terméket kínál eladásra, vagy termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételek, továbbá az LXO.HU Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit, amely a jelen Feltételek részét képezi és ennek rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre távollévők között létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen Feltételek módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja a Feltételek módosítását is.

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen Feltételekben meghatározott esetekben az Üzemeltető törli, illetve amennyiben a Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén az Üzemeltető a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.

 

2. A Szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés

A Weblapon a Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el.

A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

 • a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő). A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása az Üzemeltető felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet.

Az Üzemeltető jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága, illetőleg felhasználási jogosultsága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma az Üzemeltetőtől függetlenül is módosulhat.

 

2.2. Ingyenes és fizetős Szolgáltatások

2.2.1. Ingyenes szolgáltatások

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket az Üzemeltető a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti.

Az ingyenesen feltöltött hirdetéseket az Üzemeltetőhöz érkezést követően, amennyiben az a jelen Feltételekbe ütközés miatt nem kerül elutasításra, az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi és 90 nap időtartamig elérhetővé teszi a Weboldalon. A 90 napos időtartam elteltével az Üzemeltető a hirdetést automatikus törli a Weboldalról.

A hirdetésekre való jelentkezés a Hirdető által megadott, a hirdetés adatlapján megjelenő telefonszámon, vagy az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül kezdeményezhető, ám a kommunikáció továbbiakban a felek között zajlik. Az Üzemeltető az üzenetek tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2.2.2. Fizetős szolgáltatások

A fizetős szolgáltatások igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó a Felhasználói fiókjához kapcsolódó számlázási adatokat hiánytalanul, a valóságnak megfelelően kitöltötte és az adatokat elmentette, továbbá rendelkezik a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez szükséges, online fizetésre alkalmas bankkártyával, vagy a Barion Payment Zrt.-nél regisztrált Barion Tárcával.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.

Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

A Felhasználó az aktuális naptári hónapban igénybe vett szolgáltatásokról szóló számlát összesítve, a következő naptári hónap 10. napjáig kapja meg postai úton a Felhasználói fiókjában rögzített címre.

Az üzemeltető a Felhasználó fizetést igazoló és ahhoz kapcsolódó adatait 60 napig őrzi meg.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

A jelen pont szerinti Szolgáltatások megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. Az Üzemeltetőnek nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani az üzemeltető felé, a jelen Szabályzatban kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti Szolgáltatás a Felhasználási Feltételekkel ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést az üzemeltető törli, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a következő pont tartalmazza.

A Weboldalra ingyenesen feltöltött hirdetések vonatkozásában az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe ellenérték megfizetése mellett:

Hirdetés kiemelés 30 napra (LXO-30)

A szolgáltatás keretén belül a Felhasználó által a Weblapra feltöltött 1 db hirdetés 30 naptári napig megkülönböztető jegyeket kap, valamint az ingyenesen feladott hirdetések elé kerül elhelyezésre.

Több kiemelt hirdetés esetén a kiemelt hirdetések a feladás dátuma és ideje szerint csökkenő sorrendben kerülnek megjelenítésre.

A szolgáltatás díja bruttó 635 Ft, melyet a Felhasználó online fizetésre alkalmas bankkártyájával, vagy Barion Tárcájával egyenlíthet ki.

Amennyiben a hirdetés már kevesebb mint 30 napig látható, akkor a hirdetés lejárati ideje a kiemeléssel automatikusan meghosszabodik a kiemeléstől számított 30 nappal.

Hirdetés kiemelés 14 napra (LXO-14)

A szolgáltatás keretén belül a Felhasználó által a Weblapra feltöltött 1 db hirdetés 14 naptári napig megkülönböztető jegyeket kap, valamint az ingyenesen feladott hirdetések elé kerül elhelyezésre.

Több kiemelt hirdetés esetén a kiemelt hirdetések a feladás dátuma és ideje szerint csökkenő sorrendben kerülnek megjelenítésre.

A szolgáltatás díja bruttó 508 Ft, melyet a felhasználó online fizetésre alkalmas bankkártyájával, vagy Barion Tárcájával egyenlíthet ki.

Amennyiben a hirdetés már kevesebb mint 14 napig látható, akkor a hirdetés lejárati ideje a kiemeléssel automatikusan meghosszabodik a kiemeléstől számított 14 nappal.

Automatikus előresorolás óránként 7 napon keresztül (LXO-FEL-7)

A szolgáltatás keretén belül a Felhasználó által a Weblapra feltöltött 1 db hirdetés 7 naptári napig óránként 1 alkalommal az ingyenesen feltöltött hirdetések elé kerül elhelyezésre a Felhasználó beavatkozása nélkül, automatizált rendszer segítségével.

A szolgáltatás díja bruttó 1270 Ft, melyet a felhasználó online fizetésre alkalmas bankkártyájával, vagy Barion Tárcájával egyenlíthet ki.

Amennyiben a hirdetés már kevesebb mint 7 napig látható, akkor a hirdetés lejárati ideje a szolgáltatás időtartamával automatikusan meghosszabodik.

Csoportos áttöltés webáruházból 30 napra (SHOP-30)

A szolgáltatás időtartama alatt a regisztrált felhasználó korlátlan számban, korlátlan alkalommal tölthet át hirdetéseket internetes webáruházából egy előre elkészített, a felhasználó saját webáruházának tárhelyén elhelyezett adatállomány létrehozásának segítségével. A szolgáltatás igénybevételének további feltételei az adatállomány meglétén felül, hogy a felhasználó fiókkal rendelkező felhasználó fiókja "céges" típusú legyen, valamint számlázási adatai között minimálisan az irányítószám kitöltésre kerüljön.

A szolgáltatás díja bruttó 1270 Ft, melyet a felhasználó online fizetésre alkalmas bankkártyájával, vagy Barion Tárcájával egyenlíthet ki.

 

3. Hirdetési alapfeltételek

Az Üzemeltető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel az Üzemeltető rendszerére.

 

3.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon cselekvőképes magánszemélyek hirdethetnek.

Vállalati hirdetések: Vállalati hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Az Üzemeltető fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés vállalatinak minősül-e.

Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.

 

3.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

A hirdetés nem valósíthat meg jogszabályba ütköző cselekményt.

Álláshirdetések: Az LXO.HU oldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett jogszabályba ütköző munka, illetőleg szolgáltatás, továbbá szexuális vagy erotikus jellegű szolgáltatás hirdetése a Weblapon.

Állatokra vonatkozó szabályok: A Weblapon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak, Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie az Üzemeltető adott kategóriára vonatkozó előírásainak. Az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

Termékek: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet, amellyel a Felhasználó rendelkezik. Az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

 

3.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Egyetlen termék hirdetésenként: Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

Hirdetés címe: A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén az Üzemeltető jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Amennyiben a termék nem új a termék bemutatására szolgáló kép vagy illusztráció csak az adott termékről készülhet, tiltott a más termékről készült, pl.: katalóguskép vagy más illusztráció felhasználása.

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni.

 

4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Üzemeltető jogosult a Weblapra feltöltött hirdetés közzétételét megtagadni, a közzétett hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni (a továbbiakban együtt: a Szolgáltatás nyújtásának megtagadása) amennyiben az Üzemeltető megítélése alapján a Weboldalra feltöltendő vagy feltöltött hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik, vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • az Üzemeltető megítélése szerint tisztességtelen vagy az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • jelen Feltételek bármely rendelkezésébe ütközik;

vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására akkor is, a Felhasználó az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető a fentieken túlmenően akkor is jogosult külön értesítés nélkül a hirdetést a Weboldalról eltávolítani, ha a jelen Feltételekben meghatározott közzétételi határidő eltelt.

Az Üzemeltető haladéktalanul intézkedhet minden olyan hirdetés eltávolításáról, mely jogellenes magatartással kapcsolatos vagy bárkinek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti (így különösen: védjegy, szerzői jog, szabadalom, személyiségi vagy kegyeleti joggal való megsértése). Az Üzemeltető a feltételezhetően jogsértő hirdetések eltávolításáról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően köteles gondoskodni. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az ugyfelszolgalat@lxo.hu e-mail címen jelezhetik.

A Weboldalon különösen, de nem kizárólagosan alábbi dolgok, termékek hirdetése tiltott:

 • Közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, vipera, nuncsaku, sokkoló, 8 cm élhosszt meghaladó szúró vagy vágó eszköz stb.);
 • Minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
 • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
 • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
 • Bankszámla és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz;
 • Alkohol, alkoholtartalmú italok;
 • Dohánytermékek;
 • Jövedéki adó alá eső termékek;
 • Telefonszámok.

 

5. Felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Feltételek rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Feltételekbe ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Feltételek rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Feltételekbe ütköző tevékenységét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Az Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket.

Az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint köteles együttműködni a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Feltételek rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

 

6. Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgyai nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

 

7. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

 • Telefonszám: +36 30 212 69 89
 • Postacím: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13.
 • Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@lxo.hu
 • Panaszügyintézés helye: az Üzemeltető fentiekben feltüntetett székhelye.

A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:

 • Postacím: 1364 Bp., Pf. 144.
 • Elektronikus levelezési cím: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:

 • Postacím: 1525 Budapest, Pf., 75.
 • Elektronikus levelezési cím: info@nmhh.hu

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

 

Készült: 2017. november 11. LXO-FF/20171111


További dokumentumok:

Felhasználási Feltételek LXO-FF/20170509

Felhasználási Feltételek LXO-FF/20160905

Felhasználási Feltételek LXO-FF/20160329

Felhasználási Feltételek LXO-FF/20160229

Felhasználási Feltételek LXO-FF/20160110

Felhasználási Feltételek LXO-FF/20150703

Felhasználási Feltételek LXO-FF/20150620

Felhasználási Feltételek LXO-FF/20150517